PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

9. 1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.syptelk.lt susijusios nuostatos.
1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje www.syptelk.lt gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir pagal 1. 2. punktą turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros būtų pateikiamos elektroniniu būdu skiltyje „Užsakymai“ arba siunčiamos pirkėjo nurodytu el. Paštu. Sąskaitos faktūros pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Klientui pateiktoje sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.syptelk.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.syptelk.lt.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.
3.4. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.syptelk.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.syptelk.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių kokybės, garantijos
5.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.syptelk.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Visoms prekėms, kurių kategorijai ar aprašyme nėra nurodyta garantija, suteikiama 30 d. kokybės garantija nuo šios prekės įsigijimo dienos.
5.3. Pardavėjas neatsako jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6. Rinkodara ir informacija
6.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.syptelk.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
6.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
6.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
6.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

Esame absoliučiai užtikrinti savo LED balinimo rinkiniu, todėl turime 100% pinigų grąžinimo garantiją.

Garantuojame, kad Jūsų dantys pašviesės bent 2 atspalviais po mūsų rinkinio panaudojimo.

Mažos tikimybės atveju, jeigu atrasite, kad po tinkamo naudojimo Jūsų rinkinys nepasiekė rezultatų viršuje, prašome žiūrėti žemiau.

To qualify for our money back guarantee simply follow the instructions below:

Apačioje rasite taisykles, kurios suteiks galimybę atgauti pinigus (jeigu aparatas netinkamai funkcionuoja):

  1. Nufotografuokite savo veidą su įžiūrimais dantimis šalia spalvų paletės pridėtos rinkinyje prieš produkto naudojimą.
  2. Nufotografuokite savo veidą su įžiūrimais dantimis šalia spalvų paletės pridėtos rinkinyje po produkto naudojimo + šalia laikykite panaudotą produktą.
  3. Išsiųskite laišką su medžiagą viršuje adresu info@syptelk.lt
  4. Jūsų užklausą apdorosime savaitės bėgyje.

Prašome užpildyti šią anketą per 30 dienų nuo produkto gavimo datos ir pasirūpinkite, kad nuotraukos turi atitinkamas datos bei laiko žymas.

Užklausos, kurios neatitinka šių kriterijų nebus tinkamos pinigų grąžinimui. Pasiliekame teisę atmesti pinigų grąžinimo užklausą, tuo atveju jeigu nesame užtikrinti įrodymais, kuriuos pateikiate mums.

1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 dalis nustato, jog pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais.

2. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

3. Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija), 17 punkte nustatyta, kad vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes: parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus (5 punktas).

4. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2013 m. gruodžio 19 d. civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo istatymu nr. XII-700.

5. Pirkėjas grąžinamas prekes turi pristatyti registruotu paštu. Kokybiškas grąžinamų arba keičiamų prekių pašto išlaidas apmoka pats pirkėjas.

6. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. Paštu, jei Pardavėjas sutinka su prekės grąžinimu.

7. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šalys susitaria, kad prekės pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti prekę, nebus laikomi esminiais išvaizdos pakeitimais.

8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 6 punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

10. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kaina už pristatymą.

11. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma.

12. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

13. Klientas sutinka, kad pinigai jam bus grąžinti į nurodytą banko sąskaitą.